reklama
|
MaPaCZ . 05.06.2020 12:13:20 . . info
vlákno-filtr
Zase ty pobočné spolky
Tak se do toho tentokrát vložily soudy a toto konstatují:

[5] V projednávané věci sice navrhovaný název obsahuje příznačný prvek názvu hlavního spolku, avšak vlastnost pobočného spolku má být vyjádřena zkratkou „p. s.“, kterou zákon nezná. Nejedná se ani o zkratku obecně užívanou, pro třetí osoby seznatelnou, srozumitelnou či jednoznačnou. Zkratka „p. s.“ by u průměrné osoby mohla působit klamavě, zaměnitelně, neboť pro osoby mimo spolek je naprosto nesrozumitelnou a nevyjadřující vlastnost pobočného spolku.

[22] Jde-li o právní formu spolku, zákon ukládá, aby jeho název obsahoval slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, anebo alespoň zkratku „z. s.“. Zakladatelé (členové) spolku tedy mají na výběr, jaké označení právní formy učiní součástí názvu spolku; vybrat si však mohou toliko z označení výslovně připuštěných ustanovením § 216 o. z.

[23] Pobočný spolek je spolkem, a proto i na jeho název dopadá požadavek § 216 o. z. I název pobočného spolku tedy musí obsahovat označení jeho právní formy, a to jednou z alternativ připuštěných ustanovením § 216 o. z. Nadto pak musí vyhovovat i požadavku ustanovení § 228 odst. 2 o. z.; z jeho názvu musí být zjevné, že jde o pobočný spolek (tedy právnickou osobu s odvozenou subjektivitou), a k jakému hlavnímu spolku „přináleží“.

viz celé znění: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pobocny-spolek-111216.html

A že těch p. s. pod SMČR není málo, že? smajl
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737239&typ=PLATNY&f ...

ladous . 07.06.2020 19:39:34 . . www . info
předchozí vlákno-filtr
Re: Zase ty pobočné spolky
MaPaCZ (05.06.2020 12:13:20):
Není jich málo a ani u těch, které přeregistraci dokončily, to žádnou štábní kulturu nemá. Co si kdo vymyslel, to mu do rejstříku zapsali.

MaPaCZ . 07.06.2020 22:09:11 . . info
předchozí vlákno-filtr
Re: Zase ty pobočné spolky
ladous (07.06.2020 19:39:34): Osobně si myslím, že od tohoto rozhodnutí soudu současná kreativita končí.
A bůh ví, jak se to odrazí na těch doposud kreativních.

|
© 2010 Ludvík Novotný