reklama

Jaký krystal do mé FM RC soupravy?

V diskuzi se v pravidelných intervalech probírá, jaké krystaly se mají koupit do jakého přijímače a podobně. Tento článek by to měl objasnit.

Problematika je vcelku jednoduchá. Přitom je zajímavé, kolik fám a polopravd kolem této zdánlivě běžné záležitosti koluje. Nebudu se pro jednoduchost zabývat teorií stavby a zapojení přijímačů ani vysílačů, i když ani na tom v principu není nic složitého. Pokud vás toto téma přece jen zajímá, můžete nakouknout například do článku Zdeňka Zvědělíka Základní pojmy z RC světa, který je napsán velmi čtivou formou i pro naprosté laiky. Dále zcela záměrně vynechám problematiku vysílání amplitudovou modulací (AM), protože už se prakticky nepoužívá a je nahrazena daleko odolnější modulací frekvenční (FM) a zbytečně by se nám to zkomplikovalo. Vše co tedy níže napíši platí pro vysílání FM a je jedno, jestli je použito kódování PPM nebo PCM. (Pokud posledním dvěma pojmům nerozumíte, tak si s tím zatím nelamte hlavu. Samozřejmě, že každá znalost se hodí, ale je klidně možné, že vás rozdíl mezi PPM a PCM nebude zajímat po celý život.)

Vysílačová strana:

Naším cílem je vysílat pokud možno co nejpřesnějším kmitočtem. Abychom toho dosáhli, je nutné do vf dílu vysílače vsunout odpovídající krystal. Protože ale různí výrobci vysílačů používají jinak zapojené vf díly, není možné použít stejný krystal ve všech vysílačích.

Při nákupu krystalu do vysílače musíme dodržet dvě zásady:

  • Vysílač i krystal by měl být od stejného výrobce. Toto vřele doporučuji dodržet. Máme pak jistotu, že vysílač vysílá to co má, že nikoho neruší a že nám tedy žádný "shozený" modelář nerozbije hubu. 
  • Pokud chceme za každou cenu ušetřit, můžeme originální krystal nahradit "neznačkovým" krystalem z Hradce, ale musí být určen pro danou značku vysílače.

Příklady:

Pro vysílač Graupner koupíme nejlépe originální vysílačový krystal Graupner, případně můžeme koupit i Hradecký krystal pro Graupner.
Pro vysílač Hitec koupíme nejlépe originální vysílačový krystal Hitec, případně můžeme koupit i vysílačový Hradecký krystal pro Hitec.

Všimněte si, že na tom, jaký použijeme přijímač vůbec nezáleží. Teď nás totiž opravdu zajímá jen to, "aby ve vzduchu byl ten správný kmitočet" a na to přijímač nemá žádný vliv.

Přijímačová strana:

Opět je vše velmi jednoduché. Naším cílem je zachytit vysílání stanoveného kmitočtu a získat z něho požadované informace. Opět platí, že každý výrobce přijímače může používat jiné zapojení oscilátoru. Navíc tentokrát musíme rozlišovat, jestli přijímač používá jednoduché nebo dvojité směšování.

Pro nákup přijímačového krystalu je nutné dodržet tři zásady:

  • Přijímač i krystal by měl být od stejného výrobce.
  • Pro přijímač s jednoduchým směšováním koupíme krystal určený pro jednoduché směšování a pro přijímač s dvojím směšováním krystal pro dvojí směšování.
  • Pokud chceme ušetřit, můžeme originální krystal nahradit "neznačkovým" krystalem z Hradce, ale musí být určen pro danou značku přijímače.

Příklady:

Pro přijímač Graupner s jednoduchým směšováním koupíme nejlépe originální přijímačový krystal Graupner pro přijímače s jednoduchým směšováním, případně můžeme koupit i Hradecký krystal pro přijímače Graupner s jednoduchým směšováním.
Pro přijímač Hitec s dvojím směšováním koupíme nejlépe originální přijímačový krystal Hitec pro přijímače s dvojím směšováním, případně můžeme koupit i Hradecký krystal pro přijímače Hitec s dvojím směšováním.

Opět analogicky jako v prvním případě vůbec nezáleží na tom, jaký vysílač vysílá. Podstatné je zachytit signál ze vzduchu a je úplně jedno, jak se tam ten signál dostal.

Zařízení s PLL syntézou:

V poslední době se začínají mezi modeláři rozšiřovat přijímače a vysílače, které ke své činnosti krystal nepotřebují a ladí se pomocí PLL syntézy. Kmitočet se pak volí přímo z menu vysílače, pomocí přepínačů na přijímači a podobně. I v tomto případě platí, že je úplně jedno jaký je protějšek. Pokud tedy máme vysílač s PLL, který nastavíme aby vysílal na určitém kmitočtu, je úplně jedno, jestli jako přijímač bude sloužit také přijímač s PLL nebo klasický přijímač s krystalem.

Vyjímky potvrzující pravidlo:

V praxi mohou být některé krystaly shodné a mohou se vzájemně zaměňovat. Například originál krystal Futaba přijímačový pro jednoduché směšování mám dlouhodobě vyzkoušený v přijímači Hitec HFS 04MI+ pro jednoduché směšování a nikdy tato kombinace nezpůsobila sebemenší problém. Je to vcelku logické, protože obvodové řešení přijímačů obou výrobců je obdobné. Pokud ale chceme jít tímto směrem, měli bychom o problematice něco vědět. Jinak se nám může totiž snadno stát, že určitá "nesmyslná" kombinace krystalů v přijímači a vysílači spolu na vzdálenost několika metrů při zkoušce doma pojede a teprve na letišti zjistíme, že je dosah soupravy velmi omezený.

Poznámky pod čarou:

Přece jen nakousnu problematiku AM. Pro vysílače i přijímače pracující s amplitudovou modulací jsou jiné krystaly než pro vysílače a přijímače s modulací frekvenční. Je tedy vhodné uvádět při nákupu i druh modulace. Pokud tak neučiníte, pak se prodavač buď zeptá který to vlastně chcete nebo zcela automaticky sáhne po krystalu určeném pro modulaci frekvenční.

Zvláštní kapitolou je kódování PCM. Zatímco u kódování PPM je vše jasné a všichni výrobci používají stejný systém, kódování PCM používá každý výrobce jiné. Proto přijímač PCM Futaba pracuje pouze s vysílačem Futaba. Stejně tak přijímač PCM Graupner pracuje pouze s vysílačem Graupner. Jen poznámka ke Graupnerovi. Ten má dokonce dva způsoby kódování PCM vzájemně neslučitelné, takže tam musíme být při výběru ještě opatrnější. Toto však opět není otázka krystalů jako takových a souvisí to jen se způsobem zakódování informace do frekvenčně modulovaného signálu.

reklama
reklama
© 2010 Ludvík Novotný