reklama

Pravidla chování na www.mojehobby.cz

Vážený uživateli,

věnuj prosím pozornost následujícím několika řádkům, kde jsou stanovena pravidla a doporučení pro chování na tomto webu.

Protože tento server je zejména diskuzním serverem, pravidla jsou stanovena především pro komunikaci v diskuzním fóru. Z těchto pravidel se dá vycházet ve všech částech webu, neboť je z nich jasně patrné, o co by mělo na tomto serveru především jít. Je to bezproblémová komunikace mezi lidmi se stejným koníčkem, navázání nových kontaktů a získávání nových informací.

Při stanovení pravidel chování na tomto serveru se vycházelo z dokumentu "Uživatelův průvodce po síti a Netiketa" zveřejněném na http://jm.vse.cz/html/netiketa/.

Specifická pravidla pro diskuzní fórum mojehobby.cz

Po přihlášení do diskusního fóra zde sleduj nejprve pár dní příspěvky, abys věděl, jaké dotazy jsou zde běžně pokládány a jaká témata jsou považována za nevhodná. Příspěvky neodpovídající tematickému zaměření diskusního fóra jsou běžně potlačovány. Jakmile se v diskusním fóru budeš cítit dobře, můžeš začít komunikovat.

Porozhlédni se, zda-li nejsou v záhlaví diskusního fóra, které Tě zajímá, nějaké rady či odkazy na jiné dokumenty s odpověďmi na nejčastěji kladené otázky (záložka "informace"). "Staří" členové jsou dosti mrzutí, vidí-li stále tytéž dotazy každých pár týdnů.

Věnuj pozornost všem příkazům správce diskusního fóra; tento správce - moderátor fóra - stanovuje místní "netiketní" standardy pro "své" fórum.

Nezapojuj se do diskusního fóra jenom proto, abys posílal(a) pobuřující příspěvky - takovéto příspěvky zde nemají co dělat a budou moderátory smazány. Taktéž Ti může být odepřen přístup.

Snaž se, aby Tvé dotazy a komentáře odpovídaly zaměření diskusního fóra.

Pošle-li někdo komentář nebo dotaz, který vůbec neodpovídá zaměření diskusního fóra, NEODPOVÍDEJ mu do diskusního fóra a zdrž se jakékoliv veřejné debaty, která je mimo tématické zaměření fóra.

Při zakládání nového tématu se snaž, aby název tématu odpovídal tomu, co je obsahem Tvého sdělení.

Jestliže někdo zašle nějakou poznámku, která ani vzdáleně nesouvisí s daným diskusním fórem, a někdo další jej potom kritizuje za zaslání takovéhoto příspěvku, NEKOMENTUJ TO zbytečnými poznámkami typu: "Dobře, já to vím a spousta lidí pravděpodobně ví také, že to sem nepatří, ale ty, šašku, to máš vysvětlit a ne říkat nám, že máme lpět na tématu". Takovéto příspěvky budou moderátory smazány.

Odolej pokušení zapojit se do "ohnivých válek" ("flamewars") v diskusním fóru. Pamatuj, že tyto debaty jsou veřejné a jsou zamýšleny pro konstruktivní, nikoliv pro destruktivní, výměnu názorů. Chovej se v diskusním fóru ke druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě.

V tom, co tvrdíš o druhých, buď profesionální a opatrný.

Zveřejňování osobních dopisů v diskusním fóru bez původního souhlasu autora je nesmírně nevychované, ba přímo hrubé chování.

Pokud používáš sarkasmy či humor, buď nesmírně opatrný(á). Bez možnosti hovořit z očí do očí může být Tvé vtipkování chápáno jako kritika.

Nevyužívej svých příspěvků na serveru ke komerčním účelům. Podmínky pro komerční reklamu nalezneš zde. Prodejce nebo výrobce modelářského zboží může komerčně na Mojehobby přispívat pouze v tom případě, že má aktuálně zaplacenu reklamu.

Uživatel, který má v nicku uveden název firmy, se automaticky považuje za výrobce nebo prodejce, a proto může přispívat pouze, pokud má zaplacenu reklamu.

Uživatel, který má ve svém Infu uveden odkaz na svou firmu, zabývající se výrobou nebo prodejem modelářského zboží, nesmí svými příspěvky vzbuzovat dojem, že propaguje svůj obchod nebo výrobky, pokud nemá zaplacenu reklamu.

Příspěvek uživatele s příznaky nepovolené reklamy může být odstraněn.

Pravidla pro podávání inzerátů nalezneš zde.

Doporučujeme k přečtení také krátký článek "Jak diskutovat a jak se ptát".

Pravidla mazání příspěvků a práva moderátorů

Vzhledem k rozsahu diskuzního fóra na tomto webu je potřeba jeho obsah hlídat a někdy také některé příspěvky mazat. Pro jednotlivá fóra jsou určení moderátoři, kteří obsah hlídají.

Moderátoři mají právo mazat OT příspěvky (příspěvky nesouvisející s tématem fóra), spamy, příspěvky navádějící k nelegální činnosti, urážky, pomluvy, příspěvky obecně odporující dobrým mravům a nepovolenou reklamu.

Moderátoři nemají povinnost někomu vysvětlovat, proč ten který příspěvek smazali, a je zbytečné je bombardovat dotazy, proč tak učinili. Může se samozřejmě stát, že moderátor smázne omylem nebo v rámci mazání celého tematického stromu i příspěvek, který je "nezávadný". To je bohužel daň za tento typ diskuzního fóra.

Máte-li pocit, že moderátoři mažou příspěvky, které nespadají do výše uvedených pravidel, nebo jinak nevhodně zasahují, obraťte se na administrátora serveru se stížností na konrétní případ, na žádný jiný postup nebude brán zřetel. Aktivity moderátorů se zaznamenávají, takže incidenty lze posoudit i zpětně.

Moderátoři byli vybráni na základě svého vystupování na jednotlivých diskuzních fórech. Žádný moderátor nemá v současné době slíbenou žádnou odměnu za svou činnost.

Moderátoři jednotlivých fór mají proti běžným uživatelům následující práva navíc:

odstranit závadný obsah příspěvku

mazat příspěvky, celá témata nebo jejich části

přejmenovat téma

rozdělit téma na dvě části

přesouvat témata do jiného DF

měnit obsah informační záložky fóra

vytvářet ankety

© 2010 Ludvík Novotný